aktuality

Prázdniny

Internátní část střediska výchovné péče Help Me není během prázdnin v provozu. Děti v internátní části střediska končí 27. června 2019. Jejich nástup po prázdninách je 3. září 2019.

Ambulantní část střediska je v provozu i během prázdnin.


25. 06. 2019

Nabídka pracovního místa - kuchař/ka

SVP Help Me z.s., Bořetická 2, Brno – Vinohrady
Přijme od 1. 4. 2019 do pracovního poměru kuchaře/kuchařku do školní kuchyně.
Bližší informace: tel. 544 216 547, 602 547 563
E-mail: helpme@volny.cz


28. 03. 2019

Pozvánka

Dne 13. 11. 2018 se ve Středisku výchovné péče HELP ME uskuteční workshop na téma Záškoláctví. Začátek společného programu je stanoven na 9:00, předpokládané ukončení ve 12:00.

Workshopem budou provázet Mgr. Šárka Oplatková, Mgr. Luboš Chvála a Mgr. Lenka Malíková.

Svou účast prosím potvrďte na telefonních číslech:
 - 544 234 629
 - 602 343 309

Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME


11. 10. 2018

Nabídka pracovního místa - vychovatel

Středisko výchovné péče Help Me, Bořetická 2, Brno Vinohrady hledá vychovatele s nástupem 1. října 2018.
Požadujeme vysokoškolské vzdělání – speciální pedagogika.
Uchazeči mohou zasílat žádosti na e-mail: helpme@volny.cz.
Nebo volat na tel: 602 547 563.


11. 09. 2018

Provoz internátní části

Provoz internátní části SVP Help Me končí 28. června 2018. Nástup klientů do internátní části je 4. září 2018. Ambulantní část střediska je po dobu prázdnin v provozu se změněnou provozní dobou. Provozní doba je během prázdnin: pondělí až pátek 8:00 – 15:00.


22. 06. 2018

Organizace vánočních prázdnin 2017/2018 v SVP HELP ME

Klienti internátní části SVP odcházejí na vánoční prázdniny dne 22. 12. 2017. Po vánočních prázdninách se vrací do střediska dne 3. 1. 2018.


21. 11. 2017

Pozvánka

Dne 30. 5. 2017 se ve SVP HELP ME koná setkání školních psychologů a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni. Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení v 12:00 hod.

 

Program:

 •     Workshop - Spolupráce škol, OSPODu a dalších organizací
 •     Co jedni od druhých čekáme, v čem si můžeme pomoci
 •     Pro zájemce prohlídka našeho zařízení
 •     Individuální podání informací kurátorům o společných klientech

 

Svou účast prosím potvrďte na číslech:

 •     Tel.: 544 234 629
 •     Tel.: 602 343 309
 •     Tel./fax: 544 216 178

 

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME


05. 05. 2017

Pozvánka

Dne 1. 11. 2016 se ve SVP HELP ME koná setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni. Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení v 12:00 hod.

Program: 

 •       Představení střediska a jeho práce
 •       Představení terénní sociální práce OSPOD ÚMČ Brno střed
 •       Pro zájemce prohlídka našeho zařízení         
 •       Individuální podání informací kurátorům o společných klientech

Svou účast prosím potvrďte na tel.:

 • 544234629
 • 602343309
 • 544216176                                                                                                                 

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME

 


13. 10. 2016

Nový školní rok

V pondělí 5. 9. 2016 jsme přivítali nejen nové klienty, ale i nové zaměstnance. K našemu týmu se přidal nový pan učitel, paní vychovatelka i paní psycholožka. Věřím, že budou u našich klientů oblíbení a že do našeho týmu přinesou další nápady.

I v tomto školním roce se budou naši klienti účastnit aktivit, jako je protidrogová prevence, kterou pro nás zajišťují Podané ruce, budou navštěvovat statek v Hostěnicích, kde se mohou svézt na koních, dále navštěvovat různé kulturní i sportovní akce. Čeká je exkurze v DPMB a také připravujeme základy lezení na lezecké stěně.

Opět plánujeme setkávání různých odborníků v naší profesi. Během listopadu se uskuteční setkání pracovníků OSPOD a výchovných poradců na půdě našeho střediska. Také setkávání rodičů v rámci Klubu rodičů bude pokračovat.


26. 09. 2016

Středisko výchovné péče HELP ME, z.s.  se sídlem Bořetická 2,  629 00 Brno-Vinohrady příjme do  pracovního poměru od 1.9.2016 odborný(á)  vychovatel(ka) v internátní části  SVP HELP ME

Požadujeme: odpovídající vysokoškolské pedagogické vzdělání (speciální pedagogika), uvítáme praxi a  zkušenosti s dětmi a mládeží.

Osobní návštěvu je možno sjednat na tel. č. 602547563, e-mail: helpme@volny.cz

 


11. 07. 2016

Provoz během prázdnin

Internátní část SVP Help Me končí svůj provoz ve školním roce 15/16 ve středu 30. června 2016. Během prázdnin je v činnosti jen ambulantní část střediska. Provozní doba ambulance během prázdnin je 8,00 hod – 15,00 hod.


Během prázdnin není v provozu ani kuchyň střediska.


Do internátní části střediska nastupují děti v pondělí 5.září. Před nástupem do internátní části si klienti vyzvednou ve svých kmenových školách učebnice a učební plány.
 


28. 06. 2016

Nabídka pracovního místa

Středisko výchovné péče HELP ME, z.s., se sídlem Bořetická 2, 629 00 Brno-Vinohrady příjme s nástupem 1.3.2016 do pracovního poměru

úklidovou sílu – pracovnici na úklid ve SVP HELP ME s internátní částí s pracovním úvazkem 8 hodin denně.

Jedná se o zastupování za nemoc na cca 3 měsíce.

Bližší informace je možno sjednat na tel.č. 544 216 178, 602 547 563 e-mail: helpme@volny.cz

Mgr. Vladislav Vaňák v.r.
ředitel SVP HELP ME


08. 03. 2016

Finanční gramotnost pro ZŠ, SŠ A GYMNÁZIA

Nespadni do dluhové pasti Dne 25.11.2015 u nás proběhl vzdělávací program pořádaný vzdělávací společností „Umím se prosadit s.r.o“. Cílem programu je prevence rizikového finančního chování, prevence spadnutí do dluhové pasti. Hlavním nástrojem programu byla zážitková hra, nácvik chování a interakce. Děti byly poučeny o tom, kolik úsilí a času nás stojí, než si koupíme vysněnou věc, co obnáší bankovní či nebankovní půjčky. Díky zábavné formě celého programu získaly děti představu o fungování světa financí.

Umím se prosadit s.r.o
Nové sady 988/2
602 00 Brno
web: www.umimseprosadit.cz
e-mail: info@umimseprosadit.cz


22. 02. 2016

Nabídka pracovního místa - vedoucí školní kuchyně

Středisko výchovné péče  HELP ME se sídlem Bořetická 2,  629 00 Brno-Vinohrady

příjme od ledna 2016  do pracovního poměru vedoucí školní kuchyně ve SVP HELP ME s pracovním úvazkem  3,5 hodiny denně.

Požadujeme:
odpovídající vzdělání, praxi s vedením kuchyně,  znalost a zkušenosti s vedením agendy školní kuchyně.

Nabízíme: 
mzdové podmínky dle platné legislativy

Bližší informace je možno sjednat na tel.č. 544216178, e-mail: helpme@volny.cz

Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME
 


19. 11. 2015

Setkání pracovníků škol a sociálních odborů

Dne 20.10.2015 se na půdě SVP Help me konalo další z řady setkání pracovníků škol a sociálních odborů. Kromě představení našeho střediska a jeho prohlídky se také prezentovalo Centrum pro rodinu a sociální péči, které pořádá různé programy na podporu dětí s ADHD a jejich rodičů. Účast byla hojná a všem přítomným tímto děkujeme.

Tentýž den se v odpoledních hodinách konal i Klub rodičů. Tématem byla potřeba náležet a případné projevy dětí, pokud tato potřeba není naplněna.


20. 10. 2015

Pozvánka na setkání

Dne 20. 10. 2015 se ve Středisku výchovné péče HELP ME koná setkání výchovných poradců, pracovníků škol a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni. Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení ve 12:00 hod.

Program:     

 • Prezentace   SVP HELP ME
 • Představení Centra pro rodinu a sociální péči
 • Mgr. Markéta Dobiášová – nabídka služeb rodinám s dětmi s ADHD
 • Informace o jednotlivých klientech
 • Diskuse

Svou účast prosím potvrďte na tel. čísle 544 234 629 nebo 602 343 309.

Na setkání s Vámi se těší

Mgr. Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME
 


16. 10. 2015

Setkání pracovníků Středisek výchovné péče

Dne 10.9.2015 se v Dobřichovicích uskutečnilo setkání pracovníků Středisek výchovné péče. Setkali se tam pracovníci jak nově vzniklých středisek, tak i středisek s dlouholetou praxí. Zajímavá diskuse se nesla v duchu předávání vzájemných zkušeností a rozdílů mezi praxí a teorií. Na setkání byl přítomen i zástupce MŠMT, což bylo přínosné pro obě strany. Dalším tématem, které vzešlo z účastníků, bylo přání „vzkříšení“ Asociace pracovníků SVP. Pokud bude zájem o fungování Asociace, SVP Help me se rádo přidá.


17. 09. 2015

Provoz během prázdnin

 

Provoz internátní části SVP Help Me končí 25.6.2015.   26.6.2015 si klienti vyzvednou ve svých kmenových školách vysvědčení.
 
Internátní provoz opět začíná ve středu 2.9.2015 s tím, že 1.9.2015 si klienti ve svých kmenových školách vyzvednou učebnice.
 
Ambulantní část našeho zařízení je v provozu celé prázdniny, ovšem s provozní dobou 8,00 hod. – 15, 00 hod.

 


17. 06. 2015

Ukliďme Česko 2015

V sobotu 18. dubna jsme se s našimi klienty zúčastnili dobrovolnické akce Ukliďme Česko 2015. Jedná se o akci vycházející z mezinárodně osvědčeného modelu "Let's Do It!". Tento typ úklidových akcí dosud proběhl úspěšně ve více jak 100 zemích za účasti 9 milionů dobrovolníků. Cílem akce je za pomoci dobrovolníků uklidit co nejvíce černých skládek a vyvolat celospolečenskou diskusi k problematice černých skládek a nepořádku kolem nás. Tím také přispět k prevenci vzniku černých skládek.
S klienty jsme se zapojili do úklidu v lokalitě Jedlého parku Sedláčkova v Brně-Líšni. Akce v této lokalitě byla dvoudenní a my jsme se bohužel zapojili až v průběhu druhého dne, proto na nás mnoho práce nezbylo. Naše hlavní pomoc spočívala v tom, že jsme mulčovali několik vysazených stromků a přesadili třešeň, která příliš těsně sousedila s jiným ovocným stromkem. Akce zde byla zakončena společným opékáním špekáčků. Závěrem jsme si ještě vyzkoušeli stezku „bez bot“, která v Jedlém parku vznikla v loňském roce.


06. 05. 2015

Projekce Jednoho světa 2015

Dne 19.3.2015 jsme s dětmi zúčastnili projekce dokumentárních filmů o lidských právech. Celkem tři krátké filmy se zaměřovaly na témata, kterými jsou osobnostní a sociální výchova, výchova k myšlení v globálních souvislostech, environmentální a mediální výchova. My jsme shlédly projekci, která se zaměřila především problematiku sociálního vyloučení, chudoby a života na ulici. Prostřednictvím těchto výukových filmů se naši klienti dostali k velkému množství informací, a zjistili, že i v dnešní době jsou stále porušována lidská práva.


19. 03. 2015

Pozvánka na setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež

Dne 17. 3. 2015 se ve SVP HELP ME koná setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni. Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení ve 12:00 hod.

 
Program: 

pí.Šárka Licehammerová, spol.Podané ruce:   Seznámení s hazardním chováním
v České republice v současnosti, specifika hazardního chování na internetu a možnosti práce s dětmi a rodiči v této oblasti   

            

Diskuse, informace o konkrétních klientech 
 
Svou účast prosím potvrďte na níže uvedených tel.číslech.                                                          
 
Na setkání s Vámi se těší
 
 

Mgr. Vladislav Vaňák

ředitel SVP HELP ME
 
BOŘETICKÁ 2,   629 00 BRNO –VINOHRADY
Tel.: 544234629, 602343309, Tel./fax: 544216178
 

 


23. 02. 2015

10. 1. 2015 - Turnaj SOMTI 2015 V Kin-ballu

Poměřit svoje síly, taktické myšlení i ducha fair-play v nově se rozvíjejícím sportu - Kin-ballu s týmy z celé republiky i Slovenska, měli naši klienti střediska při letošním turnaji, který se konal v rámci evropského programu „Youth in Action“ dne 10. 1. 2015 na půdě ZŠ Čejkovická v Brně.

Součástí celodenního programu turnaje byla pro hráče i diváky připravena nejprve exhibice dvou národních týmů z České republiky a Slovenska. Oba týmy společně předvedly taktické prvky hry a celkově představily pravidla Kin-ballu. Poté již započal samotný turnaj, kterého se včetně našich tří týmů: Super draků, Super paparazziů a Helpáků zúčastnilo celkem 12 čtyřčlenných týmů. Naši klienti pak bojovali o umístění a postup do semifinále a následně do finále. Každý z týmů si zahrál celkově 4 zápasy, trvající 14 minut, pod dozorem akreditovaných rozhodčích, s podporou nadšených diváků v hledišti.

I přes ohromnou snahu našich hráčů se do finálového zápasu nakonec žádný z týmů neprobojoval. Nejlépe se umístil tým Supr paparazzi, a to na 7. místě, těsně za nimi pak tým Helpáků na 9. pozici, a tým Super draků na místě desátém.  


15. 01. 2015

PF 2015


15. 12. 2014

Pozvánka

Dne 4. 11. 2014 se ve SVP HELP ME koná setkání výchovných poradců a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni.
Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení ve 12:00 hod.        

 
Program:     
specifika práce s dětmi s ADHD v praxi
diskuse, informace o konkrétních klientech
 
Svou účast prosím potvrďte na níže uvedených tel. číslech.
 

Na setkání s Vámi se těší
Mgr. Vladislav Vaňák ředitel SVP HELP ME

Tel.: 544234629, 602343309
Tel./fax: 544216178


23. 10. 2014

Sociální služba je realizována v rámci projektu „Zajištění vybraných služeb sociální prevence v Jihomoravském kraji“, registrační číslo CZ.1.04/3.1.00/05.00056, který je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR prostřednictvím

V rámci sub-projektu PF 134 „Inovace služeb a metod práce s ohroženými dětmi a rodinami: nové přístupy a příklady dobré praxe ve Švýcarsku“, podpořeném z Fondu Partnerství v rámci programu švýcarsko-české spolupráce vzniká příručka metodických materiálů a příkladů dobré praxe. Sub-projekt realizuje Česko-britská o.p.s. (www.ceskobritska.eu). Příručka, která je určena především pěstounům, profesionálním pečovatelům, terénním a sociálním pracovníkům, obsahuje sedm kapitol zpracovávajících témata práce s ohroženými dětmi a rodinami. Na našich stránkách Vám představujeme příspěvek Mgr. Evy Janíčkové: Práva a nejlepší zájem dítěte při práci s ohroženými rodinami


Práva a nejlepší zájem dítěte při práci s ohroženými rodinami - dokument PDF ke stažení


23. 07. 2014

Prázdniny v SVP HELP ME

 

Školní rok internátní části SVP HELP ME končí 26. června 2014. Během prázdnin je internátní část uzavřena. Nástup klientů do internátní části je 1. září 2014.
 
Ambulantní část střediska je v provozu celé prázdniny, jen se změněnou provozní dobou.
Ta je denně od 8 hod do 15 hod.

 


10. 06. 2014

Podané ruce o.p.s.

Na setkání kurátorů pro mládež a výchovných poradců v SVP HELP ME dne 1. 4. 2014 vystoupil Martin Boxan, ředitel Vzdělávacího centra I.E.S., Společnost Podané ruce o.p.s.

Ve svém příspěvku představil služby, které Společnost Podané ruce nabízí v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském a Jihočeském kraji. Společnost pomáhá lidem v náročných situacích jejich života, a to ve dvou stěžejních oblastech: v oblasti závislostí a v oblasti práce s dětmi a mládeží.

 
Tvorbou kvalitních preventivních, podpůrných a intervenčních služeb pomáhá hledat a vytvářet cesty k sociální, zdravotní i osobní stabilizaci klientů s ohledem na dlouhodobě udržitelnou kvalitu jejich života a osobní spokojenost. Více informací, včetně kontaktů na jednotlivé služby naleznete na: www.podaneruce.cz
 
V druhé části příspěvku informoval o aktivitách Vzdělávacího centra I.E.S., které nabízí akreditované kurzy a výcviky pro odborníky v pomáhajících profesích, pedagogy, pracovníky státní správy a samosprávy. Více informací o vzdělávacím centru a aktualizovanou nabídku kurzů naleznete na:
 
www.ies.podaneruce.cz

 


08. 04. 2014

Setkání pracovníků škol a kurátorů pro mládež

Dne 22.10.2013 se na půdě SVP Help me uskutečnilo další setkání pracovníků škol a kurátorů pro mládež. Jako host vystoupil Matěj Hollan s kolegou se sdružení Brnění, kteří bojují za regulaci hazardu. Potěšila nás velká účast a doufáme, že pro všechny přítomné bylo toto setkání opět přínosem.
 
Lenka Malíková – etopedka SVP HELP ME


31. 10. 2013

Pozvánka

Dne 22. 10. 2013 se ve Středisku výchovné péče HELP ME koná setkání výchovných poradců, pracovníků škol a kurátorů pro mládež, na které jste srdečně zváni. Začátek setkání je plánován na 10:00 hod. a předpokládané ukončení ve 12:00 hod.

Tel.:  544234629, 602343309, Tel./fax:  544216178
 

Program:

 • Prezentace   SVP HELP ME
 • Představení  občanského sdružení Občané proti hernám
 • Matěj Hollan
 • Informace o jednotlivých klientech
 • Diskuse

           
Svou účast prosím potvrďte na výše uvedených tel.číslech.

                            Na setkání s Vámi se těší

                                    Mgr. Vladislav Vaňák
                                    ředitel SVP HELP ME
 


20. 09. 2013

Vyjádření k (ne)koncepci ústavní výchovy v ČR

Zřízení středisek výchovné péče (SVP) po roce 1989 mělo být prvním krokem k transformaci ústavní péče v ČR.  Smyslem středisek měla být prevence „sociálně patologických jevů“ dětí a mládeže. Pobyt ve středisku tedy byl dobrovolný a děti byly pro pobyt motivovány. První krok transformace byl bohužel i posledním.
 
Místo, aby se střediska rozvíjela a nacházela své místo v systému naší výchovy, byla podřízena diagnostickým ústavům a tak místo reformy ústavní péče byla omezena činnost středisek (některá byla zrušena).
V současné situaci v diagnostickém ústavu žijí vedle sebe děti směřující do výchovných ústavů (dnes dětský domov se školou) a děti, které patří do dětského domova. Negativní dopad na výchovný proces dětí snad pochopí i laik.
 
Je nutno podotknout, že v pobytové (internátní) části SVP platí rodiče, nebo jejich zákonní zástupci stravné a jelikož je pobyt dobrovolný, je také dána možnost středisku při nedodržování pravidel dítěti (klientovi) pobyt přerušit.
 
Dalším problémovým krokem  je novelizace zákona „….o sociálně právní ochraně dětí“. Do internátní části střediska je možné umísťovat děti rozhodnutím soudu, aniž by byl pobyt a jeho pravidla s dítětem projednán v ambulantní části střediska. Na základě tohoto rozhodnutí vyvstává několik těžce řešitelných otázek.
 
 1. Jak reagovat, pokud je naplněna kapacita střediska? Dle vyhlášky je možné do skupiny umístit maximálně 8 dětí.
 2.  Pokud bude dítě  umístěno do internátní části SVP rozhodnutím soudu, kdo zaplatí stravné, pokud rodiče či zákonní zástupci odmítnou?
 3. Co s dítětem, které by odmítlo dodržovat pravidla střediska a za jiných okolností by byl přerušen pobyt.
 4. Zcela devastující dopad by toto umístění mělo na ostatní děti, které přichází dobrovolně a jsou dostatečně motivovány i návštěvami ambulantní části střediska.
   
Pokud by diagnostické ústavy byly přeměněny ve střediska výchovné péče, jak tomu napovídá snaha mnohých ředitelů diagnostických ústavů, potom by nedošlo ke změnám systémovým, ale jen by se změnil název zařízení a preventivní poslání středisek by pozbylo smyslu.
 
Vladislav Vaňák
ředitel SVP HELP ME

05. 09. 2013

Přijmeme psychologa na plný pracovní úvazek

 

Středisko výchovné péče HELP ME se sídlem Bořetická 2, 629 00 Brno Vinohrady přijme od 1.9.2013 psychologa na plný pracovní úvazek.
 
Požadujeme odpovídající vysokoškolské vzdělání – jednooborová psychologie.
Praxe a zkušenosti s prací s dětmi je výraznou předností.
 
Žádosti s přiloženým životopisem lze zasílat na e-mail - helpme@volny.cz
Osobní návštěvu je možno sjednat na tel.č. 544 216 178, nebo 602 547 563.

 


17. 07. 2013

Provoz SVP HELP ME v době prázdnin 2013

 

Ambulantní část - provozní doba 8 – 15 hod.
Internátní část – provoz přerušen, nástup klientů 2.9.2013

 


17. 07. 2013