Více informací o SVP Help Me

Charakteristika střediska, jeho struktura a provoz:

Středisko výchovné péče pro děti a mládež HELP ME (dále jen středisko) je nestátní nezisková organizace zřízená Občanským sdružením HELP ME (zákon 83/90 Sb., stanovy Občanského sdružení HELP ME), nyní zapsaný spolek dle legislativy. Spolek s názvem Středisko výchovné péče HELP ME z.s. je zapsán v spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu L vložce číslo 5460.

Vzhledem k tomu, že středisko je zařazeno do rejstříku škol a školských zařízení MŠMT ČR, organizační řád střediska vychází z platných zákonů a předpisů s nimi souvisejících platných pro školy a školská zařízení v působnosti MŠMT ČR (zákon 29/84, 138/95, 564/90, 190/93 256/94 Sb., vyhlášky MŠMT ČR 399/91, 353/91, 48/93 Sb. a pokyn náměstka ministra školství, mládeže a tělovýchovy k organizaci středisek výchovné péče pro děti a mládež ze dne 13. 2. 1998 s účinností od 1. 3. 1998 ve znění pozdějších předpisů).

Adresa: Středisko výchovné péče HELP ME
Bořetická 2
629 00 Brno – Vinohrady
tel/fax 544 612 178
e-mail: helpme@volny.cz
www.svphelpme.cz


Středisko je řízeno ředitelem Vladislavem Vaňákem, pověřeným předsedou spolku Středisko výchovné péče Help me s.z. V nepřítomnosti ředitele ho zastupuje Petr Skoták.

 

Více informací naleznete ve vnitřním řádu (PDF).