O našich sponzorech

 Poděkování našim sponzorům:

 
 
 • Děkujeme tímto panu Radimu Martínkovi za poskytnutí finančních darů ve prospěch našeho běžného účtu č. 2029072349/0800 k datu 14.9.2014 v celkové částce 15 000,00 Kč. Finanční dar byl použit v souladu s darovací smlouvou na úhradu poskytovaných služeb našim klientům.
  Velmi si vážíme přístupu k našemu zařízení pana Martínka a ještě jednou děkujeme.
   
 • Děkujeme a velmi si vážíme přístupu k našemu zařízení pana Mgr. Michaela Mládka, který nám poukázal na běžný účet koncem roku 2014 částku 70 000,00 Kč na úhradu výdajů souvisejících s provozováním Střediska výchovné péče HELP ME. Pan Mgr. Michael Mládek nám poskytl finanční dar opakovaně.
   
  Poděkování patří opakovaně taktéž nadačnímu fondu ZERAFA, jehož zástupci nám koncem roku poukázali na náš účet částku 1 620,00 Kč, která byla výtěžkem sbírky. Vážíme si takového přístupu, neboť ZERAFA n.f. našemu zařízení poskytuje, taktéž opakovaně, jak dary finanční, tak se podílí aktivně i na různých volnočasových činnostech s našimi klienty.
   
  Chtěli bychom poděkovat jménem našich klientů panu MVDr. Oldřichu Olbertovi za věcné dary ze své domácnosti po svých již odrostlých dětech. Jedná se o různé společenské hry, hračky, knihy, DVD, sportovní potřeby a další v celkové hodnotě 12 000,00 Kč. Panu
  MVDr. Oldřichu Olbertovi děkujeme, že sám projevil zájem o činnost našeho zařízení poté, kdy k nám chodil pro obědy.
   
  K našim pravidelným dárcům patří dodavatelská společnost Gastro Alda s.r.o. prostřednictvím jejich zástupců jsme v roce 2014 dostali drobné dárky formou „sladkých balíčků“ pro naše klienty ke Dni dětí nebo „na Mikuláše“. Současně jsme v roce 2014 obdrželi darem NOTEBOOK značky DELL v hodnotě 4 500,00 Kč, který slouží pro školní výuku klientů. Děkujeme společnosti Gastro Alda s.r.o. a velmi si jejího přístupu vážíme.